กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

0
112
งานราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office
3. มีความสามารถทำ info graphic
4. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. ไม่จำกัดเพศ


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานจ้างเหมา

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี 539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครงาน