กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 อัตรา

0
1061
งานราชการ

กรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
เงินเดือน 15,000 – 16,500บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป


2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค
เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://airports.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร