การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงาน 130 อัตรา

0
179
งานราชการ

การเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีสํารอง เป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จำนวน 130 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ


สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
http://job.dnp.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร