กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบงานจ้างเหมาบริการ 848 อัตรา

0
118
งานราชการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) โดยศูนย์ป่าไม้ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
จำนวนตำแหน่งว่าง 848 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ไม่จำกัดวุฒิ
– เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าตามที่กำหนด


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : งานจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุกอำเภอ และหน่วยป้องกันรักษาป่า ในท้องที่จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร