ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

0
224
งานราชการ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์ หรือสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1038 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามฝ่ายประบริหารงานทั่วไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร