สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 อัตรา

0
328

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ // 6 อัตรา // ปริญญาโท // เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               // 1 อัตรา // ปริญญาโท // เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
  3. นิติกรปฏิบัติการ                                  // 1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ            // 1 อัตรา // ปริญญาตรี  // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

 

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://onde.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ