สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

0
95
งานราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต


2.ตำแหน่ง วิชาการพัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต หรือวิชาสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชารัฐประศาสนสตร์


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://oap.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร นิติกร
ไฟล์ประกาศรับสมัคร วิชาการพัสดุ