โรงพยาบาลศรีธัญา เปิดรับสมัครพนักงาน 32 อัตรา

0
167
งานราชการ

โรงพยาบาลศรีธัญา ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ม.3 หรือ ม.6


2.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ม.3 หรือ ม.6


3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ม.3 หรือ ม.6


4.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวนตำแหน่งว่าง 28 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ม.3 หรือ ม.6


5.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ม.3 หรือ ม.6


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร