กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 3 อัตรา

0
63

กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า


2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า


ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://doa.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน