กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 อัตรา

0
153

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) // 1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                           // 1 อัตรา // ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  3. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน                     // 1 อัตรา // ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                         // 2 อัตรา // ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

 

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://dpe.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมพลศึกษา