สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 10 อัตรา

0
263
งานราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. พร้อมปฏิบัติงาน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดปทุมธานี


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางไปรษณีย์

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร