สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 อัตรา

0
145
งานราชการ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เศรษฐกรปฎิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท


ต้องสอบภาค ก ก.พ. ทุกตำแหน่ง

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://fpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร