ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบสมัครพนักงาน 25 อัตรา

0
601

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบสมัครพนักงาน 25 อัตรา

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

 

 

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
http://job.thailandpost.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ ไปรษณีย์ไทย