โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 20 อัตรา

0
1311
งานราชการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (พนักงานในหอผู้ป่วย)
จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา
เงินเดือน 10,190 บาท (ยังไม่รวมค่าเวร)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    1. ได้รับคุณวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ขึ้นไป
    2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
    3. อายุไม่เกิน 45 ปี
    4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.255

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 28 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ติดต่อสมัครงานได้ที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-4198864

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร