รู้ไว้ก่อนสอบรับราชการตำรวจ

0
32
งานราชการ

อาชีพตำรวจเป็นงานราชการอย่างหนึ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะทำ เพราะนอกจากจะมีความมั่นคง มีสวัสดิการดีแล้ว ยังได้เป็นผู้พิทักษ์สินติราษฎร์ ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองอีกด้วย

อยากเป็นตำรวจต้องทำอย่างไร?

เส้นทางสู่การเข้ารับราชการตำรวจ มีดังนี้…

1. ใช้วุฒิม.3 สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก่อน ใช้เวลาเรียน 3 ปี จากนั้นจึงเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียน 4 ปีจบแล้วจะได้ยศร้อยตำรวจตรี

2. ใช้วุฒิม.6 สอบบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ ซึ่งสายที่สามารถสอบได้นั้น ได้แก่…

2.1 สายปราบปราม
2.2 สายอำนวยการ
2.3 สายอำนวยการ
2.4 ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
2.5 สายตรวจคนเข้าเมือง (ต้องสอบทั้งหมด 3 ครั้ง)

3. ใช้วุฒิป.ตรีสมัครสอบตามที่มีประกาศแต่ละปี ซึ่งถ้าใครจะใช้วุฒิป.ตรี จำเป็นต้องจบการศึกษาเฉพาะทาง เพราะตำแหน่งที่เปิดส่วนใหญ่จะเป็นจำแหน่งที่ต้องการความรู้ด้านนั้นๆ เช่น พนักงานสอบสวนต้องจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์ เพราะต้องใช้กฎหมายทำงาน เป็นต้น

เป็นตำรวจแล้วได้สวัสดิการณ์อะไรบ้าง?

   1. ทางราชการมีบ้านพักให้ หรือใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
   2. เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน จนกระทั่งบุตรมีอายุ 25 ปี โดยเบิกได้ทั้งสถานศึกษาของทั้งรัฐและ
    เอกชน
   3. พ่อแม่ได้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
   4. กรณีต้องไปติดต่อราชการทั้งในและต่างประเทศ จะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง
   5. มีค่าทำงานล่วงเวลา
   6. มีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
   7. สิทธิในการลาพักร้อน
   8. สิทธิในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   9. ได้สิทธิเงินกู้จากกองกลาง พร้อมดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคาร
   10. ได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สูงกว่าปรกติ

  อยากเป็นตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

    1. ต้องมีใจรักการบริการ และการทำเพื่อคนอื่น เพราะอาชีพตำรวจเป็นการทำงานรับใช้สังคม
    2. ต้องสามารถทำงานภายใต้การบังคับบัญชาได้ เพราะตำรวจจะมียศหลายยศ ซึ่งแต่ละยศก็จะมีผู้บังคับบัญชาอีกที ถ้าหากเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใคร เป็นคนดื้อรั้น ไม่ชอบอยู่ใต้อาณัติใคร ก็ไม่เหมาะกับอาชีพนี้
    3. การที่ตำรวจจะได้เลื่อนยศนั้น ต้องมาจากการมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ก็จะมีการสอบเลื่อนยศด้วย ดังนั้นถ้าอยากทำอาชีพนี้แล้วก้าวหน้า คุณต้องมีความมุ่งมั่นสูง และขยันมาก
    4. ต้องเป็นคนที่เคารพกฎระเบียบ เพราะการทำงานประจำ ไม่ว่าจะอาชีพไหน หน่วยงานนั้นๆก็จะต้องมีกฎระเบียบเป็นของตัวเอง และถ้าหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือปฏิบัติตามด้วยความฝืนใจ ก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข