สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 อัตรา

0
331

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1 ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) // 5 อัตรา // เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
2 ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) // 5 อัตรา // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://pdmo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ