กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 อัตรา

0
232
งานราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ด้านออกแบบ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ


2.ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ด้านวิจิตรศิลป์)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://hss.thaijobjob.com//

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร