กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 อัตรา

0
118

กองบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล กรมสุขภาพจิต ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร