กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

0
102
งานราชการ

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.7)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


2.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.8)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
ผู้ที่ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่7 (สวพ.7) ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ผู้ที่ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่8 (สวพ.8) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมวิชาการเกษตร (สวพ.7)

ไฟล์ประกาศ กรมวิชาการเกษตร (สวพ.8)