กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) 31 อัตรา

0
683
กรมพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 31 อัตรา โดยมีเป้าหมายสำคัญคัดเลือกบุคคลที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)
จำนวนตำแหน่งว่าง 31 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
1. จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ศรีษะเกษ อ่างทอง อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 1 อัตรา รวม 24 อัตรา
2. จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ 2 อัตรา รวม 4 อัตรา
3. จังหวัดปัตตานี จัดนวน 3 อัตรา


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร