สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงาน 1 อัตรา

0
101
งานราชการ

กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีทักษะภาษาอังกฤษมาใช้งาน


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร