กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา

0
95

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทัพยากรน้ำภาค 6 ที่อยู่ 820 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร