กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 อัตรา

0
157

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
    1. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน // 7 อัตรา // วุฒิ ปวช. // เงินเดือน 9,400-10,340 บาท

(1) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้                                1 อัตรา
(2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)   2 อัตรา
(3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)          1 อัตรา
(4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
(5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)       1 อัตรา
(6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)       1 อัตรา
(ปฏิบัติงานส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส)

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://forest.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมป่าไม้