กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน (คนพิการ) 5 อัตรา

0
87

กรมท่าอากาศยาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้พิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1 อัตรา


2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้พิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
ท่าอากาศยานนครพนม 1 อัตรา
ท่าอากาศยานลำปาง 1 อัตรา


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://airports.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมท่าอากาศยาน