สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 อัตรา

0
54

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม