สวัสดิการและประโยชน์ข้าราชการ มีอะไรบ้าง?

0
126
งานราชการ

Woman vector created by pch.vector – www.freepik.com

ขึ้นชื่อว่า “งานราชการ” แล้วนั้น ใคร ๆก็รู้ดีว่า มันคืองานที่มั่นคง อีกทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีเริ่ดไว้รออยู่อีกมากมายจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำการสอบ ก.พ. ในทุก ๆ ปีนั้น จะมีผู้คนมาสมัครกว่า 500,000 คนต่อปีเลยทีเดียว เรียกได้แทบจะขี่คอกันนั่งสอบเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า ใครบ้างที่ไม่ต้องการงานที่มั่นคง แถมไม่ได้มั่งคงเพียงแค่ตัวเองเท่านั้น งานราชการยังมั่นคงไปถึงบิดา มารดา สามี และลูก ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นในวันนี้ เราจะมาพาคุณไปดูถึงความมั่นคงในงานราชการ ว่ามีทั้งสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อะไร

ก่อนอื่น แอดมินของอนุญาติบอกก่อนว่า การสอบ ก.พ. คืออะไร เผื่อที่ว่าท่านผู้อ่านบางท่านอาจยังไม่รู้จัก ให้อธิบายในแบบที่เข้าใจง่าย ๆ คือ การสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ และคุณต้องสอบผ่าน ก.พ. ถึงจะมีสิทธิ์รับงานราชการ ส่วนข้อสอบนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด หากคุณมีเวลาเตรียมตัวสักหน่อย แอดมินเชื่อว่ายังไงก็ผ่านอย่างแน่นอน งานราชการ คืองานเดียว ที่คุณสามารถเริ่มทำงาน ไปจนถึง 60 ปี โดยที่ไม่ต้องย้ายไปที่ไหน แถมด้วยสวัสดิการ, สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงข้อดี ที่มีไว้อย่างครบครัน วันนี้แอดมินจะนำตัวอย่างหลัก ๆ มาให้ทราบกันนะคะ พร้อมแล้วตามมาดูกันได้เลยค่ะ

1. ความมั่นคง อย่างที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่า งานราชการ สามารถทำงานได้ถึงอายุ 60 ปี โดยไม่มีการจ้างพนักงานให้ลาออก เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้น ซึ่งหากเป็นงานเอกชนส่วนใหญ่แล้วนั้น จะพบได้มากในกรณีนี้

2. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลาเข้าออกงานตรงเวลา งานราชการไม่มีงานให้ต้องทำ แบบหามรุ่งหามค่ำ ดังนั้น การทำงานราชการ จึงมีเวลาเหลือให้กับตัวเอง และกับครอบครัวอีกด้วย

3. สิทธิการกู้ยืมเงินของงานราชการ ถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิ ที่ข้าราชการสามารถกูได้ แถมยังอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าวงเงินกู้ทั่วไป ดังนั้นผู้ที่ทำงานราชการ ถึงแม้จะเป็นหนี้ ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมาก อีกทั้งยังระยะเวลาในการผ่อนชำระ ก็ยังเป็นเวลาที่นานพอสมควร

4. สิทธิการลา งานราชการมีสิทธิ์ในการลาทั้งหมด 11 ประเภทด้วยกัน คือ ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน, ลาคลอดบุตร, ลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตร, ลาติดตามคู่สมรส, ลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ, ลาอุปสมบท, ลาเข้ารับการเกณฑ์ทหาร, ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน, หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ก็ได้เช่นกัน

5. สิทธิค่ารักษาพยาบาล งานราชการ มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ทั้งสำหรับตัวเอง บิดามารดา คู่สมรถ และบุตรอีกด้วย กรณีบุตรให้ไม่เกิน 3 คน โดยเรียงลำดับก่อนหลัง ต้องเป็นบุตรชอบธรรมโดยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งสามารถเบิกได้ดังต่อไปนี้

– ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าออกซิเจน ค่าเลือด เป็นต้น

– ค่าอวัยวะเทียม ค่าซ่อมแซม และค่าอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค

– ค่าตรวจวินิจฉัยโรค แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการทางการแพทย์

– ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตร และการดูแลหลังคลอด

– ค่าห้อง ค่าอาหาร

– ค่าใช้จ่าย เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค

– ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่กระทรวงการคลับกำหนด

6. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยคุณสามารถเลิกค่าเล่าเรียนของบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงจบปริญญาตรีเลยทีเดียว ซึ่งให้ผู้ที่ทำงานราชการ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ตามลำดับก่อนหลัง และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

7. งานราชการ มีบำเหน็จบำนาญ ในกรณีที่คุณเกษียรอายุราชการแล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแล้วแต่คุณว่า คุณต้องการเลือกแบบไหน หรือสะดวกแบบไหน ดังนี้

1. เงินบำเหน็จ คือ จ่ายครั้งเดียว โดยคิดจากเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้าย x อายุงานราชการ(ปี) ตัวอย่างเช่น ทำงานราชการมาแล้ว 20 ปี ฐานเงินเดือนสุดท้ายอยู่ที่ 50,000 บาท ดังนั้น เงินบำเหน็จที่ได้รับคือ 1,000,000 บาท

2. เงินบำนาญ คือเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุงานราชการ(ปี) จากนั้น นำมาหารด้วย 50 ก็จะเป็นเงินที่รับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต จนกว่าจะเสียชีวิต

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปงานราชการในราชอาณาจักร การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก้ การไปปฎิบัติงานราชการชั่วคราวนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การไปช่วยงานราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน เป็นต้น

9. ค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้ที่ทำงานราชการ และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ข้าราชการที่รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำต่างท้องที่

10. โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยของงานราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทำงานราชการ และลูกจ้าประจำ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ข้าราชการ และลูกจ้าประจำ มีสิทธิกู้เงินจากโครงการดังกล่าว เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง