กรมสุขภาพจิต (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

0
65

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิค


2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 14,490 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทุกสาขา
2.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนตรินทร์ ในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์