กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 อัตรา

0
35

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์