กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 อัตรา

0
72

โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม ศิลปะภาพพิมพ์


2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ คหกรรมศาสตร์


3.ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 12,090 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
3.มีใบอนุญาตขับรถ ชนิดส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะหรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 ตามกฎหมายกำหนด


4.ตำแหน่งนักพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 12,090 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 6 ปี


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางไปรษณีย์

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ www.suanprung.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน
โดยส่งทางไปรณีย์มาที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้นที่ 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ โรงพยาบาลสวนปรุง