สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 22 อัตรา

0
312

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 22 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://onab.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ