กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา

0
250

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 52 อัตรา

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

กลุ่มงานบริการ

(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร       1  อัตรา // วุฒิ ม.6 // เงินเดือน 10,430 บาท
(2) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า         4  อัตรา // วุฒิ ม.6 // เงินเดือน 10,430 บาท
(3) เจ้าหน้าที่ธุรการ                   4  อัตรา // วุฒิ ม.6 // เงินเดือน 10,430 บาท
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)         1  อัตรา // วุฒิ ปวช. // เงินเดือน 11,250 บาท
(5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี       1  อัตรา // วุฒิ ปวช. // เงินเดือน 11,250 บาท
(6) เจ้าพนักงานธุรการ                8  อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

(7) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา       1  อัตรา // ตามความชำนาญ // เงินเดือน 11,250 บาท
(8) ช่างสำรวจ                                7  อัตรา // วุฒิ ปวช. // เงินเดือน 11,250 บาท
(9) เจ้าพนักงานการเกษตร                  1  อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 13,800 บาท
(10) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์          2  อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(11) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                  1  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท
(12) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์            1  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท
(13) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       1  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

กลุ่มงานบริหาร 

(14) นักวิชาการเงินและบัญชี       1  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท
(15) นักวิชาการป่าไม้               13  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท
(16) นักวิชาการเผยแพร่             2  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท
(17) นักวิทยาศาสตร์                 1  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท
(18) นิติกร                            2  อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://forest.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมป่าไม้