กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

0
232

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนสตร์)

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://diw.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม