กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 อัตรา

0
1488

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. นายสัตวแพทย์ (ทำงาน จ.สงขลาและ จ.ภูเก็ต)
// 2 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 23,430 บาท

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ทำงาน จ.กรุงเทพ)
// 1 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทำงาน จ.กรุงเทพ)
// 2 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ทำงาน จ.กรุงเทพ)
// 1 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

5. นักวิชาการประมง (ทำงาน จ.ภูเก็ตและ จ.ตรัง)
// 3 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

6. นักวิชาการพัสดุ (ทำงาน จ.พังงา)
// 1 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

7. นักทรัพยากรบุคคล (ทำงาน จ.กรุงเทพ)
// 1 อัตรา // วุฒิปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

8. นายช่างเครื่องกล (ทำงาน จ.ระยอง)
// 1 อัตรา // วุฒิ ม.6 หรือปวช. //
เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท (ปวช.)
เงินเดือน 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ – บาท (ปวส.)
*มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นสอง)

9. นายช่างไฟฟ้า (ทำงาน จ.ระยอง)
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 13,800 บาท

10. นายช่างรังวัด (ทำงาน จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.เพชรบุรี และจ.สงขลา)
// 4 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 13,800 บาท

11. เจ้าพนักงานธุรการ (ทำงาน จ.กรุงเทพ จ.ฉะเชิงเทรา จ.สุราษฎร์ธานี)
// 5 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 13,800 บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dmcr.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง