กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 อัตรา

0
33

กรมเจ้าท่า จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
// 1 อัตรา // วุฒฺิ ปริญญาตรี // เงินเดือน 17,830-21,490 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างได้อย่างหนึ่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า
2.ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อนมากกว่า 3000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://md.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมเจ้าท่า