กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 50 อัตรา

0
117

กองพลทหารราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งพลขับ
// 25 อัตรา // วุฒฺิ ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. // เงินเดือน 15,000 บาท // อายุ 22-30 ปี

2. ตำแหน่งทั่วไป (เสมียน พลสูทกรรม พลวิทยุโทรเลข พลทางสาย พลสลับสาย)
// 18 อัตรา // วุฒฺิ ม.6 หรือ ปวช. // เงินเดือน 15,000 บาท // อายุ 18-30 ปี

3. ตำแหน่งช่างยานยนต์
// 5 อัตรา // วุฒฺิ ปวช. วิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเครื่องกล สาขาช่างยนต์ // เงินเดือน 15,000 บาท // อายุ 18-30 ปี

4. ตำแหน่งช่างวิทยุ
// 2 อัตรา // วุฒฺิปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ // เงินเดือน 15,000 บาท // อายุ 18-30 ปี

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารเยี่ยมญาติ(หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 8.30-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กองพลทหารราบที่ 11