องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

0
350

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5
// 3 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,900 บาท  *TOEIC 400 ขึ้นไป

2. ตำแหน่งนิติกร 5
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 16,830 บาท  *TOEIC 400 ขึ้นไป

3. ตำแหน่งนิติกร 4
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท  *TOEIC 400 ขึ้นไป

4. ตำแหน่งนักตรวจสอบ 4
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท  *TOEIC 400 ขึ้นไป

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 16,830 บาท  *TOEIC 400 ขึ้นไป

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 สิงหาคม 2563

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย