สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 อัตรา

0
74

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
// 3 อัตรา // ปริญญาโท // เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จบจากสาขาต่อไปนี้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม –  2 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://personnel-ocsc.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงาน ก.พ.