กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน (คนพิการ) 13 อัตรา

0
177

กรมคุมประพฤติ มีความประสงค์จะรับสมัคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสังกัดกรมคุมประพฤติ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
// 8 อัตรา // วุฒิ ปริญญาตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งเข้าหน้าที่ธุรการ
// 5 อัตรา // วุฒิ ปวช. // เงินเดือน 11,250 บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
1. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติตามประกาศ ในวันและเวลาราชการ
2. ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 021438828
3. ส่งเอกสารทางอีเมล์ [email protected]
4. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.probation.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมคุมประพฤติ