กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ อัตรา 26 อัตรา

0
100

กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) *สาขาอายุรศาสตร์
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 21,000-23,100 บาท

2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,020-19,830 บาท

3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) *สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 21,610-23,780 บาท

4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
// 3 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
// 5 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

6. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

7. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
// 3 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

10. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแก่น)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

11. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

12. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง)
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

16. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dms.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมการแพทย์