กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

0
60

กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
// 1 อัตรา // วุฒิ ตรี // เงินเดือน 18,000บาท

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
// 1 อัตรา // วุฒิ ตรี // เงินเดือน 18,000บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น6) ถนนพญาไทย ราชเทวี กทม ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ไฟล์ประกาศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน