สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 อัตรา

0
131

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
// 2 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://nso.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ