สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 อัตรา

0
63

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://paladmof.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง