สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 อัตรา

0
234

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (บริหารทั่วไป)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 24,840 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่งการพัสดุปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (นโยบายและแผนกองทุน)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 24,840 บาท

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วิเคราะห์โครงการ)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (จัดการกองทุน)
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 24,840 บาท

7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จัดการกองทุน)
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ประเมินผลและรายงาน)
// 3 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 24,840 บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครสอบด้วยตนเองได้ที่
ผู้ที่สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส.กทอ. อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถ.วิภาวดี  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ

หางานราชการ