สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แม่ฮ่องสอน) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 อัตรา

0
95
สมัครงานราชการ

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
*มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครสอบได้ที่
ให้ผู้ที่ประสงค์รับสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร ส.ว โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หางานราชการ