สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เลย) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 อัตรา

0
242
สมัครงานราชการ

ด้วยจังหวัดเลย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
// 6 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
*มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนาด้วง จำนวน 1 อัตรา
  2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปากชม จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้าย จำนวน 2 อัตรา
  4. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เลย จำนวน 1 อัตรา
  5. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพวยเด้งาำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว จำนวน 1 อัตรา

สมัครสอบได้ที่
ให้ผู้ที่ประสงค์รับสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หางานราชการ