สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระยอง) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 อัตรา

0
262
สมัครงานราชการ

ด้วยจังหวัดระยอง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
// 10 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
*มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง จำนวน 1 อัตรา
  2. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำประแส จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวังจันทร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบ้านค่าย จำนวน 1 อัตรา
  5. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปลวกแดง จำนวน 1 อัตรา
  6. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 อัตรา
  7. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบ้านฉาง จำนวน 1 อัตรา
  8. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ จำนวน 1 อัตรา
  9. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน จำนวน 1 อัตรา
  10. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายร้า จำนวน 1 อัตรา

สมัครสอบได้ที่
ให้ผู้ที่ประสงค์รับสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หางานราชการ