สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กระบี่) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 อัตรา

0
229
สมัครงานราชการ

ด้วยจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน
// 7 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
*มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปลายพระยา จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอ่าวลึก จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลำทับ จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเขาพนม จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเกาะพีพี จำนวน 1 อัตรา
  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กระบี่ จำนวน 1 อัตรา

สมัครสอบได้ที่
ให้ผู้ที่ประสงค์รับสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หางานราชการ