สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

0
205

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักเศรษฐกิจการคลัง  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งนิติกร
// 3 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
// 4 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท

3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
// 3 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,000 บาท

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://fpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ ตำแหน่งนิติกร
ไฟล์ประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ไฟล์ประกาศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไฟล์ประกาศ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

หางานราชการ