กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 อัตรา

0
344

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
// 11 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
http://www.prd.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์

หางานราชการ