กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 อัตรา

0
383

ด้วย โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมการแพทย์ มีประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป     จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 19,500 บาท

3. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 19,500 บาท

4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 19,500 บาท

5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
// 1 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

9. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
// 5 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 18,000 บาท

10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
// 3 อัตรา // วุฒิ ม.3 // เงินเดือน 11,510 บาท

สมัครสอบได้ที่
ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมสุขภาพจิต

หางานราชการ